Written on Apr, 27, 2016 by in ,

Hur upplever just du svårigheterna med FAS/FASD i din vardag? Nu får du chansen att framföra det som känns viktigt för just dig och din familj till myndigheter och beslutsfattare. Vi kan alla bidra med unika erfarenheter genom att besvara enkätfrågorna nedan.

Frågorna vänder sig till alla som själva har FAS/FASD och till alla som är anhöriga eller på något sätt närstående till någon med FAS/FASD.

Kort om bakgrunden till enkäten
Enkäteten görs av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. SBU är en statlig myndighet som har uppdrag från regeringen att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst.

SBU har fått i uppdrag att utvärdera diagnostik, habilitering och familjestöd för barn med FAS/FASD. Det innebär att man granskar den forskning som finns om vilka svårigheter personer med FAS/FASD kan ha och vad det finns för stödinsatser eller behandlingar som kan underlätta för dem som har dessa svårigheter.

SBU har bland annat undersökt internationell forskning som handlar om föräldrars och barns upplevelser. Nu vill man även ta del av erfarenheter och upplevelser av att leva med FAS/FASD, eller som anhöriga till personer med FAS/FASD i Sverige.

Utvärderingen kommer att bli klar i december 2016. Förhoppningsvis kommer resultaten att kunna leda till en större kunskap och bli ett bra stöd för beslut om vilka insatser som kan ges från skolan, sjukvården och socialtjänsten, för att underlätta för både barn och föräldrar.

• Enkäten kommer att kunna besvaras till och med söndagen den 16 maj!

• Enkäten besvaras anonymt. Svaren samlas in av SBU och skickas till FAS-föreningen. Föreningen gör sedan en sammanställning som skickas tillbaka till SBU.

• Det går inte att spara frågeformuläret och fortsätta vid ett senare tillfälle. Vill man tänka igenom frågorna i lugn och ro och kanske skriva lite längre svar är det enklast att skriva svaren i ett Word dokument och spara det i datorn. Kopiera sedan svaren och klistra in dem i enkäten. Max antal tecken för varje fråga är 1600.

Vi kommer att sprida länkarna till enkäten så mycket vi kan, både via mail och sociala medier. Ju fler som deltar desto bättre! Hjälp gärna till genom att sprida denna information till alla som du kan tror kan bidra med svar!

Du som själv har FAS eller FASD kommer till frågeformuläret här >>>

Du som är anhörig eller närstående till någon med FAS/FASD börjar här >>>

Stort tack för din medverkan!

Written on Apr, 20, 2016 by in

I samband med föreningens medlemsträff på Kolmården fick barn och ungdomar ett spännande möte med lejonen medan de vuxna samlades till årsmöte. Innan mötet höll Björn Mattsson en intressant och uppskattad föreläsning, bland annat om hur kosten kan påverka beteende och hjärnans funktion hos barn med FAS. Björn demonstrerade även olika tekniska hjälpmedel – till exempel en talande klocka! – som kan underlätta vardagen för personer med kognitiva svårigheter. (mer…)

Written on Mar, 01, 2016 by in

Nu är det öppet för registrering till den 4:e europeiska konferensen om Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) som hålls på campus vid anrika Royal Holloway University i London, från 12 till 15 september 2016. Registrera dig innan 15 juni för reducerat pris.

Utöver konferensen 12-14 September 2016 arrangeras även en utbildningsdag för föräldrar och professionella i samarbete med den brittiska organisationen NOFAS-UK den 15 September.

EmailSignature

 

(mer…)

Written on Feb, 20, 2016 by in

Iinbjudan och program till heldagskonferens om Barn och elever med medfödda skador av alkohol i pedagogisk verksamhet torsdagen den 28 april 2016 i Göteborg.

Målgrupp för konferensen är skolledare/rektorer, personal i elevhälsan, förskolechefer, chefer och nyckelpersoner i socialtjänsten samt personal inom Habilitering & hälsa.

Under konferensen deltar forskare, yrkesverksamma och intresseförening vilka presenterar aktuell forskning och pedagogiska strategier. Programmet syftar till att ge ökad kunskap kring konsekvenser av medfödda alkoholskador, behovet av rätt stöd och pedagogiska strategier som kan underlätta för skolan och andra verksamheter att möta, se och förstå dessa barn och deras familjer.

Sista anmälningsdag är den 15 april 2015. Hämta inbjudan som PDF här>>>

Written on Feb, 14, 2016 by in

Regionalt resurscentrum för alkohol- och drogexponerade barn och ungdomar har startat i södra Norge. Centrumet är hittills det första i Skandinavien, men vi hoppas självklart få se liknande etableringar i Sverige inom kort, grattis Norge! Hämta PDF här>>>

Du kan också läsa mer här>>>

Regional_kompetansetjeneste-Medfodte_russkader

Written on Feb, 14, 2016 by in

Så gick det för Karli, 43, vars mamma missbrukade när hon väntade henne.

Kari-whasington-post

Läs artikeln i Washington Post >>>, eller se video här>>>

Written on Feb, 07, 2016 by in

Spelaroll_Logo_PMSResurspersonal på skolorna är målgrupp för 2016 års kampanjvecka ”Vuxna spelar roll!” 8-14 februari.

Kampanjveckan ”Spela roll” infaller samma vecka som Alla Hjärtans Dag och då uppmärksammar många länder barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. I till exempel USA och Storbritannien har man i flera år genomfört Children of Alcoholics Week just denna vecka. I Sverige genomfördes uppmärksamhetsveckan för första gången år 2011.

Läs mer om kampanjen Spela roll http://duspelarroll.se/ 

Written on Jan, 27, 2016 by in ,

Boka redan nu torsdag 28 april för en angelägen heldagskonferens i Göteborg, om barn och elever med medfödda skador av alkohol i pedagogisk verksamhet. Konferensen vänder sig till skolledare/rektorer, personal i elevhälsan, förskole­chefer, chefer och nyckelpersoner i socialtjänsten i Västra Götalands kommuner samt personal inom Habilitering & Hälsa inom Västra Götalandsregionen.

FAS-föreningen är medarrangör och representeras av Katarina Wittgard.

För mer information hämta PDF här >>

Written on Jan, 24, 2016 by in

Ny kanadensisk studie bekräftar skillnaderna mellan FASD och ADHD när grupperna jämförs med en kontrollgrupp. Läs artikeln här>>

Written on Jan, 17, 2016 by in

Gravida i Storbritannien rekommenderas nu (äntligen) att avstå helt från alkohol under graviditeten! Läs artikeln här >>

pregnacy_alcohol

Translate »