Written on Feb, 07, 2016 by in

Spelaroll_Logo_PMSResurspersonal på skolorna är målgrupp för 2016 års kampanjvecka ”Vuxna spelar roll!” 8-14 februari.

Kampanjveckan ”Spela roll” infaller samma vecka som Alla Hjärtans Dag och då uppmärksammar många länder barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. I till exempel USA och Storbritannien har man i flera år genomfört Children of Alcoholics Week just denna vecka. I Sverige genomfördes uppmärksamhetsveckan för första gången år 2011.

Läs mer om kampanjen Spela roll http://duspelarroll.se/ 

Written on Jan, 27, 2016 by in ,

Boka redan nu torsdag 28 april för en angelägen heldagskonferens i Göteborg, om barn och elever med medfödda skador av alkohol i pedagogisk verksamhet. Konferensen vänder sig till skolledare/rektorer, personal i elevhälsan, förskole­chefer, chefer och nyckelpersoner i socialtjänsten i Västra Götalands kommuner samt personal inom Habilitering & Hälsa inom Västra Götalandsregionen.

FAS-föreningen är medarrangör och representeras av Katarina Wittgard.

För mer information hämta PDF här >>

Written on Jan, 24, 2016 by in

Ny kanadensisk studie bekräftar skillnaderna mellan FASD och ADHD när grupperna jämförs med en kontrollgrupp. Läs artikeln här>>

Written on Jan, 17, 2016 by in

Gravida i Storbritannien rekommenderas nu (äntligen) att avstå helt från alkohol under graviditeten! Läs artikeln här >>

pregnacy_alcohol

Written on Dec, 09, 2015 by in ,

86 procent av alla gravida svenskor drack alkohol i början av sin graviditet. Det var först när kvinnorna fick beskedet att de var med barn som de flesta slutade. Det visar en avhandling vid Linköpings universitet.

Exponering för alkohol, även i liten mängd, kan enligt omfattande forskning orsaka utvecklingsskador, missfall och för tidig födsel. Redan vid tiden för befruktning kan alkoholkonsumtion innebära konsekvenser för det blivande fostret. Utvecklingen av det centrala nervsystemet är till exempel känsligt för påverkan under de första veckorna.

Läs hela artikeln här >>

Written on Nov, 22, 2015 by in

EUFASD 4, London 12-14 september 2016 närmar sig! Nu är ”call for paper” öppnat!
Gör förhandsregistrering och skicka abstract via formuläret här >>

 

EmailSignature

Written on Okt, 10, 2015 by in ,

EUFASDconfA5

Written on Sep, 14, 2015 by in

sulikHur påverkas embryot av alkohol tidigt i graviditeten?

Lyssna på en otroligt intressant föreläsning som hölls av professor Kathleen Sulik från North Carolina University då hon var på Sverigebesök i augusti.

Läs mer >>>

Written on Sep, 08, 2015 by in

tytdUppskattningsvis föds varje år cirka 1000 barn med alkoholskador (FASD) i Sverige, 100-200 av dem har fetalt alkoholsyndrom, FAS, det vill säga grava skador. Endast 30 blir upptäckta enligt en ny rapport från Socialstyrelsen >>

Enligt en hälsoekonomisk studie från Linnéuniversitetet beräknas FAS kosta samhället 14,4 miljarder årligen.

Den 9 september är Internationella FAS-dagen, den 9:e dagen i den 9:e månaden, klockan 9:09, presenteras Too Young To Drink 2015, en årlig internationell kommunikationskampanj för att öka medvetenheten om fosterskador av alkohol.

Organisationer från 35 länder deltar i kampanjen Too Young To Drink genom banners, posters, vykort och på sociala medier, hashtag #TYTD2015 och #tooyoungtodrink

I kampanjen används bilder av en nyfödd baby i kombination med öl-, vin- och spritflaskor. Huvudsyfte med kampanjen Too Young To Drink 2015 är att:

• Öka medvetenheten i samhället om riskerna med alkoholkonsumtion under graviditeten och om konsekvenserna för de som drabbats.

• Sprida korrekt forskningsbaserad information om alkohol och graviditet.

För bildmaterial och mer information om kampanjen: www.tooyoungtodrink.org

Written on Aug, 26, 2015 by in

En ny hälsoekonomisk studie från Linnéuniversitetet visar att FAS kostar samhället cirka 14,4 miljarder om året.

Studien visar också att för att långsiktigt kunna minska samhällets kostnader för FAS behövs preventionsåtgärder för att minimera risken att FAS uppkommer. Barn med FAS behöver också prioriteras och få stöd och hjälp från samhället så tidigt som möjligt. Läs artikeln här >>

Translate »